Terapi og samtale

Personlig udvikling, forandring, udfordringer, problemer, kriser.
Vi har alle brug for at vende vores situation med nogen. Venner og familie bliver tit brugt, når vi spekulerer over livet, men kan og tør de stille de rigtige spørgsmål?

En professionel samtalepartner kan ikke give dig svar. Men vi kan hjælpe dig med at finde frem til svarene i dig selv.

TLC Krop og Sind tilbyder
coaching, terapi og sexologiske samtaler.

Vi har begge en teoretisk baggrund som både
coach, psykoterapeut og sexolog.

Coaching

Coaching er et redskab til forandring. Til at ændre sin adfærd, reaktionsmønstre, forestillinger og motivation. Til at overvinde tvivl, forhindringer og modstand. Til at finde vejen frem.

Gennem coachingteknikker og åbne spørgsmål giver vi dig redskaber og mulighed for at reflektere over din situation, så du selv kan finde svaret. Det ligger i dig, og vi støtter dig i at finde det frem.

I Coaching beskæftiger vi os ikke så meget med fortiden, men overvejende med nutiden og fremtiden. Om at fastsætte et mål, og en kurs dertil.

Typiske problemer, hvor coaching kan hjælpe, er: 

 • Fastlåst i karriere og arbejdsliv
 • Fastlåst i privatliv og parforhold
 • Dårlige vaner
 • Livsstilsændringer
 • Uhensigtsmæssige reaktioner
 • Stress og manglende overskud
 • Manglende overblik
 • Ændring af adfærd
 • Forandringsangst
 • Fobier
 • Afklaring af ideer og overvejelser
 • Personlig udvikling

Terapi

Ordet terapi stammer fra det græske ord for ‘at pleje’ eller ‘at hele’. Det er terapeutens opgave at hjælpe og støtte sin fokusperson i at pleje sin psykiske velvære og hele eventuelle mentale sår. At vise en vej til en bedre balance i livet. Vi tilbyder både individuel terapi og parterapi

Når livet og/eller parforholdet kommer i ubalance, er det svært at orientere sig. Gennem samtale sætter vi sammen fokus på tanker, følelser, oplevelser og handlinger. Ved hjælp af spørgsmål udforske dine/jeres problemstillinger fra nye vinkler.

Gennem psykologiske metoder bliver du mere bevidst om årsager, reaktionsmønstre, handlinger og din måde at være sammen med andre på. Du bliver i stand til at træffe nye valg og leve mere hensigtsmæssigt i dit liv. At genfinde din balance.

Terapi kan blandt andet hjælpe ved:

 • Angst
 • Tristhed
 • Stress
 • Seksuelle problemer
 • Eksistentielle kriser
 • Konflikter
 • Sorg og krise
 • Søvnproblemer
 • Vrede
 • Mangel på overskud
 • Traumer
 • Forandring
 • Frustration
 • Selvværd
 • Mangel på motivation
 • Afklaring af følelser

Sexologisk samtale

Et godt og velfungerende sexliv er en vigtig kilde til bedre livskvalitet og livsglæde hos alle mennesker, men hvad er et godt og velfungerende sexliv?

Uanset om du er er seksuel aktiv eller aldrig har dyrket sex, er single eller i parforhold er det første skridt at blive fortrolig med din egen seksualitet og din lyst – for sandheden er at der ikke er nogle formler for hvad der er “normalt” – vores seksualitet og lyst forandre sig hele livet.

Oplever du udfordringer  i forbindelse med din seksualitet, dit sexliv, og/eller din kønsidentitet så kan løsningen være samtaler med en sexolog.

Selv om sex er det naturligste i verden, er der mange der er blufærdige, når de skal besøge en sexolog for første gang. Måske har du aldrig før talt med nogen om de problemer, der tynger dig eller måske har du svært ved at tale om sex i det hele taget.

Vi ved af erfaring, at mange gør sig en del bekymringer på forhånd: Hvilke ord kan jeg bruge? Skal jeg mon tage noget af tøjet af? Vil  de bede mig lave øvelser eller rollespil? Hvad nu, hvis jeg begynder at græde eller går i baglås? Er mit problem for flovt eller pinligt?

En konsultation hos en af os vil udelukkende bestå af samtaler. Samtalerne foregår i et trygt miljø. Det er vigtigt, at du bruger de ord der falder dig naturligt.

Vi vil aldrig bede dig tage tøjet af eller lave øvelser i vores  konsultation. Eventuelle øvelser vil blive forklaret mundtligt – vi har aldrig “hands-on”sessioner. Du/I skal udføre evt. øvelserne hjemme hos jer selv.

Uanset hvilke problemer eller bekymringer, det drejer sig om, vil de blive behandlet seriøst, fordomsfrit og med respekt.

Sexologtitlen er desværre ikke beskyttet og derfor vil du kunne finde mange alternative former for sexologisk rådgivning og sexterapi. For at få den bedste rådgivning og hjælp, er det vigtigt at du finder den sexolog, som har de kompetencer og arbejdsmetoder, du føler dig tryg ved.

 

En sexolog har faglig viden om bl.a. :

 • Kvindens seksualitet, lyst og orgasme
 • Mandens seksualitet, lyst og orgasme
 • Kønsidentitet
 • Seksualitet og følelser
 • Seksuelle blokeringer og hæmninger
 • Seksuelle overgreb og incest
 • Kommunikation om fantasier, porno, fetich mv.
 • Smerter og samleje
 • Kønssygdomme

Vi er medlem af Dansk Sexolog forening og underlagt deres etiske retningslinier.

Vi er ligeledes forpligtet til at vedligeholde vores faglige niveau gennem løbende uddannelse og ajourføring med eksisterende standarder og nye udviklinger inden for faget samt underlagt krav om supervision.

Alt sammen noget der er med til at sikre at vi fagligt og personligt er i stand til at varetage dine behov på betryggende vis.

Familieterapi

Når vi får børn, er der ingen der får en uddannelse i at mestre den svære forældrerolle. Derfor kan du som forælder få behov for professionel  sparring.

Det kan være i forhold til et konkret problem eller bekymring for barnet. Eller det kan være i forhold til samværet i familien, som måske er fyldt med opslidende konflikter.

Det kan både være i forhold til at være en kernefamilie eller en sammenbragt familie med dine, mine og vores børn og relationen familierne imellem. Det kan være i forhold til at møde de udfordringer det giver at være eneopdrager i hverdagen. Eller hvordan I bedst støtter jeres barn og får en dagligdag til at fungere for hele familien.

Både voksne og børn kan blive fastlåste i og “blinde” overfor bestemte måder at agere på. Det er vores erfaring, at der vil ske store forandringer med barnet og familiens måde at være sammen på, hvis forældrene forandrer handlemåder. Ofte er der kun brug for ganske få justeringer for at opnå den ønskede forandring. Første skridt er at blive opmærksom på de strategier og handlemåder, der virker, og hvilke der har en uhensigtsmæssig indflydelse på samspillet i familien.

Vores opgave som FamilieMentorer er at hjælpe jer med at finde de løsninger og redskaber, der er brugbare i netop jeres familie og jeres situation.

Det kan være vigtigt med en fælles forståelse af jeres udfordringer. Derfor kan det nogle gange være hensigtsmæssigt, at hele familien deltager i samtalen, så både børn og voksne få mulighed for at komme til orde.

Det kan indimellem være svært som forældre at sætte ord på, hvor problemerne opstår. Hvis I ønsker det, kommer vi gerne hjem til jer, og sammen får vi belyst hvad der udløser konflikten.

Tegneterapi

Som forælder opdager du som den første, når dit barn oplever angst, er trist eller mistrives.

Dit barn kan have svært ved at sætte ord på de følelser det går med, og her er tegneterapi en god måde at få bearbejdet vanskelige emner, tanker og følelser på.

Vi tilbyder tegneterapi til børn fra 4 år og opefter.

Det er ofte nemmere at tegne en ubehagelig følelse eller oplevelse, frem for at sætte ord på den.

Når den ubehagelige følelse er tegnet, arbejder dit barn og jeg videre ved
at tilføre ressourcer gennem yderligere tegninger.

Denne non-verbale metode rækker ofte dybere end det talte sprog.

 

Tegneterapi kan blandt andet hjælpe ved:

 • Angst
 • Fobi
 • Mareridt
 • Mistrivsel
 • Stress
 • Sorg
 • Vrede
 • Traumer
 • Forandring
 • Frustration
 • Selvværd

Teenagercoaching

Du er teenager fra du er 13 -19 år. Det er årene hvor alt forandres.
Det er i disse år, du bevæger dig væk fra det velkendte barndommens land og frem imod det ukendte voksenliv. Det er både spændende og overvældende og langt fra nemt.
Der sker store følelsesmæssige og fysiske forandringer med dig, som du skal forholde dig til, men også samfundet byder på mange muligheder, som du skal forholde dig til – valg der skal træffes.
Allerede som begyndende teenager skal du forholde sig til, hvad du vil være senere i livet. Der skal tages stilling til uddannelse, venskaber, kærester, værdier og ideologier, alt imens ens krop forandrer sig, og du løsriver dig fra sine forældre og skaber din egen identitet og liv.
Som teenager kan det være svært at tale med forældrene, vennerne eller de øvrige nære relationer, om ens begyndende seksualitet, ens usikkerhed og ens drømme for fremtiden.

Vigtigt:
Samtalerne mellem os er fortrolige, men er du under 18 år, skal der gives tilladelse til samtalerne fra en forældre eller værge.

 

Teenagercoaching kan hjælpe dig med:

 • Forståelse af de fysiske og følelsesmæssige forandringer
 • Selvværd og selvtillid
 • Forældrerelation
 • Kæresteproblematikker
 • Seksualitet
 • Afklaring af følelser
 • Mobning
 • Tristhed
 • Stress
 • Konflikter
 • Sorg og krise
 • Søvnproblemer
 • Vrede
 • Frustration
 • Mangel på motivation og overskud
 • Uddannelsesønsker og muligheder
 • Eksamensangst
 • Hjælp til afklaring og prioritering